EAN-139780817220259   EAN-13 barcode 9780817220259
Product NameTom Sawyer
LanguageEnglish
CategoryBook / Magazine / Publication
Short DescriptionPaperback
Amazon.comA Buy on Amazon ~ 0817220259
Price Used5.25 US Dollars    (curriencies)
Long Descriptioneen selectie uit Hoofdstuk I: "Tom!" Geen antwoord. "Tom!" Geen antwoord. "Waar zou die drommelsche jongen toch zitten? Hoor je me niet, Tom?" De oude dame, die deze woorden sprak, trok haar bril naar beneden om er overheen te kijken. Daarna duwde zij hem naar boven om er onderdoor te kijken. Zelden of nooit gebruikte zij hem om er door te kijken, althans niet naar een zoo onbeduidend voorwerp als een kleine jongen. Immers haar bril was haar roem, de trots van haar hart, en zij had hem gekocht om ontzag in te boezemen,—niet om dienst te doen. Voor hare oogen toch kon zij evengoed een deksel van een sauspan genomen hebben. Een oogenblik zag zij onthutst in het rond en zeide, niet bepaald barsch, maar luid genoeg om door al de meubelen in de kamer gehoord te worden: "Als ik je krijg, dan zal...." Meer kon zij niet uitbrengen, want al pratende had zij zich voorovergebukt om met een bezem onder het bed te voelen of zich daar ook iemand verscholen had; en zij 2hijgde naar adem, toen zij na lang duwen en stompen niets dan de kat te voorschijn haalde. "Ik heb nooit van mijn leven zoo’n jongen gezien! Nu zullen wij eens buiten kijken." Zij ging voor de open deur staan en keek den tuin rond, tusschen de tomato-boompjes en het doorn-appelkruid. Geen Tom. Daarna gebruikte zij hare handen als spreektrompet en schreeuwde: "Ben je daar, Tom!" Wacht! daar hoort ze plotseling een licht gedruisch achter zich en zij keert zich om juist bijtijds om een jongen bij de panden van zijn buisje te vatten en hem het ontkomen te beletten. "Wel, ik had er aan moeten denken dat je in de provisiekast zoudt zitten," zeide zij. "Wat heb je daar gedaan?" "Niets, tante." "Niets? Kijk eens naar je handen en je mond! Waarom kleven die zoo?" "Dat weet ik niet, tante." "Nu, ik wel. Er zit gelei aan. Heb ik je niet honderdmaal gezegd, dat je voor de broek zoudt hebben, als je gelei snoepte. Geef mij die roede eens aan." De roede werd in de lucht gezwaaid en was op het pun
Created11-14-2012 7:57:46pm
Modified05-01-2020 3:21:49am
MD587d76df5b4d99a406bc9fe5977cd7e1b
SHA2560fa314091c8201eb0fecfc528670b48000eb4a5445e0262d90bfc81134f2944f
Search Googleby EAN or by Title
Query Time0.0056620

Article of interest

Code39 also known as Code 3 of 9 allows you to encode text using characters A-Z and 0-9 and some punctuation. Using an extended encoding system, it is possible to encode the entire ASCII character set.

barcode

Each character is made up of 10 elements where 5 are bars and 5 are spaces. You may have seen this described as 9 elements on other sites where 5 are bars and 4 are spaces but there is always a narrow space stripe between characters which means we might as well consider that trailing narrow space part of each character making the total number of elements 10. The final trailing narrow space simply appears to be absorbed into the quiet zone to the right of the final barcode. There is no check digit in this symbology unlike others. The variation between the width of the bars is what define the value of each character.

In the image below you will notice the start and stop block are the same. In most Code39 fonts,this is encoded as the asterisk (*) character although it is not displayed under the barcode. The text under the barcode is optional and is for human use only. The start and stop asterisks are not decoded when scanned and may or maynot bedisplayed. Also how the text is displayed depends on the process used to create the barcodes. Often, the text is simply under the barcode without the indent displayed in our sample.

barcode

Normally, there are only 43 characters that can be encoded using Code39. But if you want to encode the full ASCII characterset, you can prefix letters with special characters to get the characters you need including lower case and special characters. Although it is possible to encode the full ASCII set, if you actually need to do this it is better to use Code128 because it will produce a smaller barcode.

If you want to create your own Code39 barcode, you can visit our very own barcode generator page.

Close

Search

Close

Share