EAN-139780817220259   EAN-13 barcode 9780817220259
Product NameTom Sawyer
LanguageEnglish
CategoryBook / Magazine / Publication
Short DescriptionPaperback
Amazon.comA Buy on Amazon ~ 0817220259
Price Used5.25 US Dollars    (curriencies)
Long Descriptioneen selectie uit Hoofdstuk I: "Tom!" Geen antwoord. "Tom!" Geen antwoord. "Waar zou die drommelsche jongen toch zitten? Hoor je me niet, Tom?" De oude dame, die deze woorden sprak, trok haar bril naar beneden om er overheen te kijken. Daarna duwde zij hem naar boven om er onderdoor te kijken. Zelden of nooit gebruikte zij hem om er door te kijken, althans niet naar een zoo onbeduidend voorwerp als een kleine jongen. Immers haar bril was haar roem, de trots van haar hart, en zij had hem gekocht om ontzag in te boezemen,—niet om dienst te doen. Voor hare oogen toch kon zij evengoed een deksel van een sauspan genomen hebben. Een oogenblik zag zij onthutst in het rond en zeide, niet bepaald barsch, maar luid genoeg om door al de meubelen in de kamer gehoord te worden: "Als ik je krijg, dan zal...." Meer kon zij niet uitbrengen, want al pratende had zij zich voorovergebukt om met een bezem onder het bed te voelen of zich daar ook iemand verscholen had; en zij 2hijgde naar adem, toen zij na lang duwen en stompen niets dan de kat te voorschijn haalde. "Ik heb nooit van mijn leven zoo’n jongen gezien! Nu zullen wij eens buiten kijken." Zij ging voor de open deur staan en keek den tuin rond, tusschen de tomato-boompjes en het doorn-appelkruid. Geen Tom. Daarna gebruikte zij hare handen als spreektrompet en schreeuwde: "Ben je daar, Tom!" Wacht! daar hoort ze plotseling een licht gedruisch achter zich en zij keert zich om juist bijtijds om een jongen bij de panden van zijn buisje te vatten en hem het ontkomen te beletten. "Wel, ik had er aan moeten denken dat je in de provisiekast zoudt zitten," zeide zij. "Wat heb je daar gedaan?" "Niets, tante." "Niets? Kijk eens naar je handen en je mond! Waarom kleven die zoo?" "Dat weet ik niet, tante." "Nu, ik wel. Er zit gelei aan. Heb ik je niet honderdmaal gezegd, dat je voor de broek zoudt hebben, als je gelei snoepte. Geef mij die roede eens aan." De roede werd in de lucht gezwaaid en was op het pun
Created11-14-2012 7:57:46pm
Modified05-01-2020 3:21:49am
MD587d76df5b4d99a406bc9fe5977cd7e1b
SHA2560fa314091c8201eb0fecfc528670b48000eb4a5445e0262d90bfc81134f2944f
Search Googleby EAN or by Title
Query Time0.0049400

Article of interest

Although we have had a couple days lately when we have been down for maintenance, looking back over the last couple years we can say that we have been available 99.5% of the time and that isn't too bad at all.

With the latest outage, we struggled to replace damaged equipment and bring the new boxes online as quickly as possible. We now think that we have everything up and running but we will keep monitoring for little things that may have gotten missed.

We feel so bad when ever the system is off line for more than a few minutes or for any unexpected events. But to put thinks into prespective, we looked back over the past 2 years and found that we have been off line completely for less than 100 hours with the longest period being this last outage when we ended up doing a full rebuild on our main server box.

With all things considered we think we are doing pretty good for a small company managing multiple web sites as well as our regular day-to-day business.

We will continue to improve and make efforts to reduce future down time. Even at 99.5% up time, there is room for improvement.

Thank you for your understanding and continued support.

Close

Search

Close

Share

Close

Dialog